Tuyển dụng


Tuyển kế toán nội bộ

25/02/19 | by Admin
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ASEAN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN NỘI BỘ(01 người)

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

20/08/18 | by Admin
Chi nhánh tại Hà Nội - Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân Lực Asean tuyển dụng vị trí kế toán, số lượng: 01 người

TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN

20/08/18 | by Admin
Chi nhánh tại Hà Nội - Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực Asean tuyển dụng kỹ thuật viên, số lượng 01 người

TUYỂN DỤNG Thư ký

11/04/18 | by Admin
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ASEAN tuyển dụng thư ký( 5 người) ***

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

11/04/18 | by Admin
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ASEAN NHÂN VIÊN KINH DOANH ( 5 người) *** MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tuyến từ nguồn tự kiếm về lĩnh vực đào…