Tin tức


Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Tổng Công ty May 10 –CTCP

11/07/18 | by Admin

Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực Asean đã tổ chức thành công khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 3 thuộc Tổng Công ty May 10 - CTCP tại Chi nhánh Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần Trung tâm Thương mại và Sản xuất Công nghệ cao Hưng Hà (Xí nghiệp Veston Hưng Hà): thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

13/04/18 | by Admin

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ Theo quy định hiện nay, các cơ sở phải nộp cho cơ quan quản lý môi trường tối thiếu một năm 02 lần. Báo cáo 06 tháng đầu năm…

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

13/04/18 | by Admin

TƯ VẤN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN I. Đối tượng (Điều 10 – Thông tư 26/2015): Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương…

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chung

13/04/18 | by Admin

Nhóm 1: Đối tượng được huấn luyện của nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban

ISO 45001 LÀ GÌ?

13/04/18 | by Admin

ISO 45001:2018 là Tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S) vừa mới được ban hành và được thiết lập để thay đổi thực tiễn làm việc trên toàn cầu.Tên viết tắt tiếng Anh là: Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use

ISO 14000 LÀ GÌ?

11/04/18 | by Admin

1. ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và…

Bài viết nổi bật