PC QUẢNG NINH-HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ NĂM 2018 CHO CBCNV THUỘC NHÓM 3

21/09/18 | by Admin

Với 800 CBCNV nhóm 3 thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trải dài từ Thành phố Móng Cái đến Thị xã Đông Triều. Để đảm bảo vừa đạt hiệu quả trong công tác huấn luyện vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, Công ty đã tổ chức thành 11 lớp học bao gồm cả lớp trực tuyến. SXKD điện năng là một trong những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động (TNLĐ) cao do tính chất phức tạp và nguy hiểm. Với mục tiêu chăm sóc sức khỏe người lao động, đảm bảo an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động; hạn chế tới mức thấp nhất những TNLĐ, gây tử vong hay tàn phế cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa TNLĐ và bệnh nghề nghiệp (BNN). Chương trình huấn luyện AT-VSLĐ nhóm 3 đã được các giảng viên thuộc Công ty CP đào tạo nhân lực Asean truyền đạt tới học viên với các nội dung cơ bản của hệ thống văn bản pháp luật về ATLĐ như: Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; chính sách của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động; các nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động; các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; nội quy, quy trình và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động chỉ thực sự đạt kết quả tốt khi các cấp quản lý, những người sử dụng lao động và người lao động tích cực và tự giác thực hiện. Đợt huấn luyện đã giúp các học viên tham gia khóa huấn luyện nâng cao nhận thức cũng như tinh thần trách nhiệm của người lao động trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo tuân thủ pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động từ đó có ý thức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty góp phần tích cực chăm lo bảo vệ tính mạng và sức khỏe người lao động. Kết thúc đợt huấn luyện, các học viên tham gia làm bài kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu và được Phòng An toàn Công ty ghi sổ theo dõi theo quy định.