Khai giảng lớp Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Puritech

27/07/18 | by Admin

Công ty TNHH Puritech là Công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc,chuyên ngành dệt may. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Công ty TNHH  Puritech đã hiểu rõ vai trò của công tác ATVSLĐ đối với  sức khỏe của CBCNV và sự phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện Luật ATVSLĐ Việt Nam theo định kỳ, Công ty tổ chức những khóa huấn luyện về ATVSLĐ cho CBCNV với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động, tránh khỏi những yếu tố nguy hiểm và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của công ty.

Vừa qua, Công ty có đợt tuyển nhân sự mới. Công ty đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo nhân lực Asean, tổ chức khóa huấn luyện nhóm 4 cho các CBCNV mới được tuyển dụng. Tại khóa huấn luyện toàn thể Học viên rất phấn khởi vì đã được cung cấp  những thông tin về pháp luật ATVSLĐ cũng như các yếu tố nguy hiểm độc hại nơi làm việc đồng thời cũng được trang bị những kỹ năng chủ động phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra.