Tin tức


Huấn luyện ATVSLĐ tại công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

21/09/18 | by Admin

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 14/08/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Từ ngày 24/10/2017 đến 27/10/2017, Công ty CP Xăng dầu Dầu Khí Nam Định đã phối hợp với Công ty CP đào tạo nhân lực Asean tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

PC QUẢNG NINH-HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ NĂM 2018 CHO CBCNV THUỘC NHÓM 3

21/09/18 | by Admin

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 14/08/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Từ ngày 24/10/2017 đến 27/10/2017, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phối hợp với Công ty CP đào tạo nhân lực Asean tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc nhóm 3

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công TNHH Dream Plastic

27/07/18 | by Admin

Tháng 6/2018 công ty Asean đã mở lớp Huấn luyện ATVSLĐ cho công nhân viên công ty TNHH Dream Plastic

Khai giảng lớp Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Puritech

27/07/18 | by Admin

Ngày 27/06/2018 Công ty CP đào tạo nhân lực Asean phối hợp với Công ty TNHH Puritech tổ chức khai giảng lớp Huấn luyện ATVSLĐ cho công nhân viên công ty TNHH Puritech.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM

26/07/18 | by Admin

Với tự tin tưởng sử dụng dịch vụ được cung cấp từ Asean; CÔNG TY USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM đã phối hợp cùng Asean tổ chức chương trình huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động dành cho Cán bộ công nhân viên toàn công ty.

Huấn luyện Sơ cấp cứu Công ty ĐIện lực Quảng Ninh

20/07/18 | by Admin

Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực Asean tổ chức thành công lớp huấn luyện Sơ cấp cứu cho Công ty ĐIện lực Quảng Ninh.

Bài viết nổi bật