HUẤN LUYỆN SƠ CẤP NGHỀ

13-04-18 | by Admin

Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực  Asean và Trường trung cấp Asean phối hợp tổ chức mở các khóa huấn luyện cấp chứng chỉ vận hành các thiết bị, nghề có yêu cầu nghiêm ngặt theo quy định.