Huấn luyện sơ cấp cứu

13-04-18 | by Admin

Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu được quy định tại Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động như sau:

1. Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp cứu bao gồm:

a) Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

b) Người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu.

2. Thời gian, nội dung huấn luyện và huấn luyện lại hằng năm thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Người được huấn luyện phải ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này sau khi được huấn luyện. Trường hợp người lao động đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thì không phải ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu nhưng phải lưu bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Trên đây là quy định về huấn luyện sơ cứu, cấp cứu. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 19/2016/TT-BY

Nội dung huấn luyện:

1. Các bước chung trong xử trí cấp cứu tai nạn lao động:

+ Chuẩn bị sơ cấp cứu

+ Các bước xử trí chung

+ Đánh giá chung tình trạng bệnh nhân…

2. Phương pháp tiến hành một số thao tác cấp cứu cơ bản:

+ Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực

+ Cấp cứu vết thương đứt động mạch

+ Cấp cứu vết thương mắt

+ Cấp cứu vết thương bụng

+ Cấp cứu vết thương ngực

+ Sơ cứu nạn nhân bỏng

+ Sơ cứu trường hợp bị gãy xương…

+ Di chuyển bệnh nhân…

3. Hướng dẫn thực hành:

+ Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực

+ Các phương pháp băng bó cơ bản

+ Nẹp cố định gãy xương.

4. Thực hành hành một số thao tác cấp cứu cụ thể:

+ Thực hành cấp cứu nạn nhân ngừng tuần hoàn, hô hấp

+ Thực hành băng vết thương bằng băng cuộn (Đầu, tay, chân, mắt, ngực…)

+ Thực hành cố định một số trường hợp bị gãy xương…

5. Kiểm tra, tổng kết lớp học

6. Cấp chứng nhận huấn luyện

Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đào tạo nhân lực Asean:

+ Cung cấp tài liệu huấn luyện về sơ cấp cứu tai nạn lao động phù hợp với ngành nghề sản xuất của doanh nghiệp; Nội dung bài kiểm tra thu hoạch sau huấn luyện.

+ Bố trí giảng viên giảng bài lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho lớp huấn luyện. Các giảng viên đảm bảo có bằng cấp, kinh nghiệm phù hợp theo như quy định.

+ Bố trí các thiết bị nghe nhìn cho lớp học và cung cấp dụng cụ phục vụ giờ thực hành bao gồm: Bông băng; Gạc; Băng cuộn, băng tam giác, Garô; Cồn, oxy già…

+ Kiểm tra học viên sau lớp học và cấp chứng nhận cho những người đạt yêu cầu.

+ Số lượng học viên khoảng 20 – 30 người/ lớp.

Trách nhiệm của doanh nghiệp:

+ Tổ chức lớp huấn luyện, lập danh sách và bố trí học viên tham gia lớp học đầy đủ.

+ Bố trí địa điểm, và tạo điều kiện thuận lợi để Giảng viên giảng bài cho lớp huấn luyện.

+ Cùng tổ chức kiểm tra học viên sau huấn luyện.