Huấn luyện Sơ Cấp cứu Công ty TNHH Think Việt Nam

13-04-18 | by Admin

Ngày 20 tháng 06 năm 2017 Công ty Cổ phần Đào tạo nhân lực Asean đã tiến hành tổ chức lớp học Sơ cấp cứu tại Công ty TNHH Think Việt Nam – KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số lượng học viên 25 người, đều đạt kết quả loại khá trở lên.