Dự án đối tác


Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công TNHH Dream Plastic

27-07-2018 | by Admin

Vừa qua, tháng 6/2018 Asean đã phối hợp tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 3 của công ty TNHH Dream Plastic.

Chi tiết

Huấn luyện Sơ Cấp cứu Công ty TNHH Think Việt Nam

13-04-2018 | by Admin

Ngày 20 tháng 06 năm 2017 Công ty Cổ phần Đào tạo nhân lực Asean đã tiến hành tổ chức lớp học Sơ cấp cứu

Chi tiết

Huấn luyện an toàn lao động công ty may 10

13-04-2018 | by Admin

Tổ chức huấn luyện cho: Nhóm 1: Nhóm 2: Nhóm 3: Nhóm 4:

Chi tiết